آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین


آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

بوک مارک کردن کمک زیادی به افزایش بازدهی کاردربیت کوین میکندوتا۳-۴ برابردریافت شمارابالامیبرد.

درزیرآموزش تصویری رومشاهده میکنید.
برای واضح ترشدن روی عکس هاکلیک کنید

 

۱٫ابتدابرروی آیکون زیرکلیک کرده وسپس bookmarks toolbar وبعدازآن view bookmarks toolbar

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

۲٫بااین کارنوارابزاربوک مارک طبق شکل زیردربالای مرورگروپایین ترازمحل تایپ ظاهرمیشود.

حالابرروی نوارراست کلیک کرده وگزینه ی new folder جهت ساخت پوشه ی جدیدراانتخاب میکنیم .

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

۳٫شکل زیرظاهرمیشودکه نام پوشه رامیخواهدوبعنوان مثال مینویسیم ۰-۱۵ دقیقه جهت دسته بندی سایت هایی که دراین بازه هستن.

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

۴٫حالابرای مثال تمام سایت هایی که بین ۰-۱۵ دقیقه هستن روبازکردیم درمرورگر ومیخواهیم به یک باره درپوشه ای که ساختیم ذخیره کنیم تاکارمون برای آینده راحت ترشود

پس برروی یکی ازتب هابصورت شکل زیرراست کلیک کرده وگزینه ی bookmark all tabs راانتخاب میکنیم

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

۵٫سپس پنجره ی زیربازمیشود که میپرسدازاین پوشه هایی که موجودهست ویاساختیم درکدامشون ذخیره بشود

پس طبق شکل زیر برروی علامت ^ کلیک کرده وازپوشه های موجود پوشه ی ۰-۱۵ دقیقه راانتخاب میکنیم.

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

۶٫حالا پنجره ی جدیدی درمرورگربازکنیم طبق شکل زیربرروی آیکون مرورگرراست کلیک کرده وگزینه ی open new window راانتخاب میکنیم:

 

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

۷٫حالادراین پنجره ی جدیدبرروی پوشه ای که ساخته بودیم وسایت ها راذخیره کرده بودیم راست کلیک کرده وگزینه ی open all in tabs راانتخاب میکنیم وهمه ی سایت های ۰-۱۵ دقیقه به یک باره دراین پنجره ظاهرمیشوند.

برای ۱۵-۳۰ دقیقه و…. هم به همین صورت میتوانیدعمل کنیدوچندپنجره داشته باشیدوهمزمان ازهمه استفاده کنیدوبازده ای کارتون راچندین برابرکنید.

آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

موفق باشید

یاعلیکلمات کلیدی : آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین ؛ آموزش تصویری بوک مارک جهت درامد بیش تر بیت کوین

 

Have any Question or Comment?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *