نحوه ی تسویه حساب سایت های بیت کوین   سایتهایی که معرفی کردم به سه دسته تقسیم میشوند:   ۱.اونهایی که ازحساب واسط مثل faucet ,… استفاده میکنندودرامدتون رودراونجاذخیره کرده وبه عددی رسیدبه کیف پول(همان حساب بانکی اصلی) واریزمیکنند مثال Read more…