آیا بیت کوین به یک شبکه پرداخت عمده ارتقاء خواهد یافت؟   شبکه بیت کوین می تواند تعداد بسیار بیشتری تراکنش در ثانیه را نسبت به چیزی که امروزه انجام می دهد، پردازش کند. اما هنوز آماده نیست تا به Read more…