محمدسعید حسینخانی سازنده اپلیکیشن خواننده شو     لطفابه صورت مختصر خودت رو معرفی کن   ۲۴ سالمه، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در گرایش طراحی کاربردی هستم و در حال حاضر در یک شرکت ماشین سازی، به عنوان طراح ماشین Read more…