۹ مورد اتلاف وقت در استارتاپ   به عنوان یک کارآفرین، ارزشمندترین موهبت شما، زمان است. شما معمولا زمان کافی برای انجام همه کارهای خود ندارید. یک فرضیه کلی این است که از آنجاییکه زمان رایگان است، شما به سادگی Read more…