تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان   تحقیقات جدید نشان می دهد مدارس کسب وکار بعد از فارغ التصیلی دانشجویان خود تلاش می کنند تا آن ها را آماده برای شروع و اجرای کسب وکار خود کنند. طبق Read more…