چگونه با حل مشکلات خودمان ثروتمند شویم ؟ (در ایران)   پدر پولدار می گفت : وجود مشکلات در این جهان از آنجائیست که حل کننده مشکلات کافی وجود ندارد بنابراین اگر شما یک ( حلال مشکلات شوید ) شما Read more…