مشکل   فرمولی وجود دارد به این صورت : مشکلات انسان را جدی میکند. شما افرادی را دیده اید که دچار مشکل می شوند.کمتر شوخی میکنند و کمتر می خندند. بیشتر در فکر هستند. این فکر کردن در زمان مشکل Read more…