ارزش عشق داستان کوتاه   سالها پیش همه احساسات و عواطف دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که تعطیلات خود را در جزیره ای زیبا در کنار ساحل دریا بگذرانند. هر کدام از آنها در این جزیره اوقات خوشی Read more…