از غرور خود انرژی بگیرید   برای رسیدن به موفقیت باید بسیار تلاش کنید. بارها طعم تلخ شکست را بچشید و دوباره بلند شوید، زمان زیادی از عمر خود را صرف کنید با ناملایمات مختلف روبرو شوید. و بسیار پیش Read more…