Category Archives: آموزش اینترنت | کامپیوتر | امنیت


سورف سورف یا بازدید تایمر دار در این نوع بازدید کاربران جهت کسب درآمد سایت شما را برای مدت زمان مشخص باز میذارن و به آن ها توسط تیم ما پرداخت انجام میشود لازم به ذکر است این نوع بازدید Read more…